Bomenkap Roggekamp Mariahoeve

Eén van de bezoekers van de “Dag van de Tuin” attendeerde op het feit dat er plannen zijn de nodige bomen aan het Roggekamp te gaan kappen. Het zou gaan om zieke kastanjebomen. Een aantal bewoners blijkt tegen te spreken dat de bomen ziek zijn en willen de bomen per se voor Roggekamp behouden. Ons werd gevraagd op onze site een ‘link’ te plaatsen naar het protestformulier. Helaas hebben we tot op heden geen artikel of link kunnen vinden die verwijzen naar de bomenkap op het Roggekamp.