Statuten, Reglementen, Privacy Policy Protocol en Formulier Tuincontrole

Klik hier voor de actuele statuten en diverse reglementen van onze vereniging:
Statuten en reglementen – april 2017 –

Klik hier voor het Privacy Policy Protocol van onze vereniging:
Privacy Policy Protocol VTVM

Tot slot treft u hieronder het formulier aan waarmee u kunt zien op welke onderdelen de tuincontrolecommissie de tuinen controleert op de diverse bepalingen uit bovengenoemde reglementen:
VTV rapportageformulier tuincontrole 2017 nieuw reglement