Verbinding verbroken

Project ter verbetering kwaliteit ecologische verbindingszone en waterkwaliteit van sloten op een tuincomplex.

De kwaliteit van de ecologische verbindingszone “De Schenk”, ter hoogte van ons tuincomplex, en de kwaliteit van de sloten op en rondom ons tuincomplex wordt steeds slechter.

De inspanningen van onze vereniging om deze problematiek aan te kaarten bij de diverse instanties heeft tot op heden niet tot resultaten mogen leiden.

De problematiek is nu door onze vereniging uitvoerig beschreven in een document met de cryptische naam “Verbinding verbroken”. Met deze uitgave hoopt de vereniging een handreiking te geven aan een partij die de kennis en contacten heeft om datgene te bereiken, wat onze vereniging tot op heden niet is gelukt:

1. Het herstellen van de openverbinding in de ecologische verbindingszone en
2. het verbeteren van de waterkwaliteit van de sloten op en rondom het tuincomplex.

Met deze link kunt u het document inzien.

Spreekuur bestuur

Voor informatie over o.a. het huren van een tuin bij onze vereniging kunt u terecht bij één van onze bestuursleden in ons verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen”.

Zomerperiode
(1 april tot 1 oktober)
Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
van 10:00 uur – 12:00 uur

Winterperiode
(1 oktober tot 1 april)
Iedere 1e zaterdag van de maand
van 10:00 uur – 12:00 uur

Graag tot ziens,
de koffie staat klaar!

Project “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”

wereldstadaanzee

 

De deelnemende verenigingen aan het project Tuinparken in de Wereldstad aan Zee hebben donderdag 1 juli 2010, bij monde van de voorzitter van de Haagse Bond, de heer Peter Pieters, de gebundelde Bidbooks (waaronder die van onze vereniging) aangeboden aan een delegatie van de Haagse Gemeenteraad.
Burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Sander Dekker, kregen als eerste een exemplaar overhandigd.
Wethouder Sander Dekker heeft toegezegd, na bestudering van de Bidbooks, de voorzitter van de Haagse Bond uit te nodigen voor een gesprek over de voortgang van het project.

Doel van dit projectplan:
“Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”.

In het bidbook dat onze vereniging heeft samengesteld zijn vele voorstellen gedaan. Helaas kon door de gemeente vanwege bezuinigingen niet alle voorstellen worden ondersteund.
Dit betekent echter niet dat het bidbook voor niets is samengesteld. Financiële middelen voor de begeleiding om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen heeft de gemeente beschikbaar gesteld en vanuit het stadsdeelkantoor mochten wij op meerdere momenten ondersteuning ontvangen. Tevens biedt het bidbook onze vereniging nog steeds een flink aantal handvatten om de toekomst gestructureerd in te gaan.

Bijgaand treft u het bidbook van onze vereniging aan.
Veel leesplezier!

Verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen”

SAM_0805“Tuinpaviljoen”
Onze vereniging beschikt over een splinternieuw (bouwjaar 2013) verenigingsgebouw met de toepasselijke naam “Tuinpaviljoen”. In het tuinpaviljoen houdt het bestuur spreekuur en worden er bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden. Tevens worden er geregeld workshops, lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd.

Kantine functie
Tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtenden is de kantine geopend voor het nuttigen van een kopje koffie / thee. Het streven is om iedere zaterdag open te zijn voor niet alleen thee en koffie maar ook voor een uitsmijtertje, broodje kroket en andere versnaperingen. De vereniging is dan ook druk bezig met het werven van voldoende vrijwilligers om e.e.a volgens een vast rooster te kunnen realiseren.

Laatste nieuws: (maart 2015)
Voor koffie/thee, uitsmijter, broodjes, tosti’s en nog meer lekkernijen is de kantine geopend op de zaterdagen van 10:00 uur tot 13:30 uur.
Dit is de voorlopige planning tot 21 november 2015.
Iedereen van harte welkom!

SAM_0577SAM_0578

De tot standkoming van het nieuwe verenigingsgebouw kon mede worden gerealiseerd door de steun van de gemeente Den Haag, Aegon, het Shell vrijwilligersfonds en uiteraard dankzij honderden uren vrijwilligerswerk!

In onderstaand verslag kunt u de tot standkoming van ons nieuwe onderkomen lezen:

“Onze vereniging beschikte over een oud verenigingsgebouw. Het (houten) gebouw was meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Met name het dak en de vloer waren erg slecht en er was sprake van een vochtprobleem. Lees verder