Paasbroodje

Vanwege de Pasen wordt zaterdag in de kantine een lekker Paasbroodje aangeboden. Een wit of bruin broodje met lekkere mayonaise de dyon, gekookt ei, uitgebakken spek en wat gezonde dressing. Lekker, enne … op is op!

22 april – Nationale Zaaidag voor de bij

Benieuwd wanneer je moet zaaien? Doe het op 22 april! Deze dag is de Nationale Zaaidag, die in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en imker Pim Lemmers. De afgelopen jaren gingen al duizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een heleboel voedselrijke bloemen op, én het creëert buzzz waardoor steeds meer mensen weten dat we beter met onze bijen om moeten gaan.

Lees verder in de blog post van The Pollinators! Haal zaden bij een Voedselbank voor Bijen. Ook hier in de buurt gratis zakjes biologisch bloemenzaad halen om te zaaien. Je kan ook steunen door te bestellen.

Bijen herkennen – bijen tellen

Aanstaand weekend, op 13 en 14 april, zijn er weer de officiële bijenteldagen. (Zie ook het bericht van 27 februari.) Wil je meedoen en bijdragen aan de landelijjke bijentelling? Tel dan een half uur bij zonnig en droog weer aan de hand van dit formulier.
Voer de resultaten in op: nederlandzoemt.nl/bijentelling

Hieronder een bijdrage van Ed Split, coordinator Natuurlijk Tuinieren, over:

Workshop bijenherkenning en de Nationale bijenteldagen 2019
Ook dit jaar hebben we weer een uitnodiging van Naturalis ontvangen voor een workshop bijen herkennen op 7 april in de Hortus te Leiden. Een vijftal-leden van onze werkgroep natuurlijk tuinieren hebben hieraan meegedaan.

Yuri Matteman, hoofd educatie van Naturalis, benadrukte het belang van de bijenteldagen en van de wilde bijen voor de bestuiving van o.a. groenten, fruit en bloemen.

Hierna werden we door Vincent Kalkman, expert van EIS kenniscentrum bijgepraat over de verschillende soorten bijen, hommels en zweefvliegen. Hij memoreerde nog dat de provincie Zuid-Holland in 2018 het hoogst had gescoord met 3042 tellingen.

Na een uitgebreide uitleg over de diverse soorten bijen, hommels en zweefvliegen zijn we in groepjes van zeven personen de tuin van Naturalis ingegaan om aan de hand van herkenningskaarten te proberen onze opgedane kennis in de praktijk te brengen en dat was nog niet zo eenvoudig. Er was bewust gekozen om de workshop vroeg in het jaar te organiseren, want in de zomerperiode zijn er veel actief en kan je door de hoeveelheid van de soorten ze nauwelijks meer herkennen.

In Nederland zijn 358 soorten bijen bekend, waarvan de honingbij het bekendste is. De meeste bijen leven, anders dan de honingbij, alleen. De solitaire bijen leveren ons geen honing op, maar zijn wel belangrijke bestuivers.

Om het onderscheid tussen een bij, een hommel en een zweefvlieg te kunnen zien, is het handig om op de vleugels te letten: bijen en hommels hebben vier vleugels en een zweefvlieg heeft er twee. Je kunt ook naar de lengte van de voelsprieten op de kop kijken, bijen en hommels hebben lange sprieten, zweefvliegen meestal korte. Bij honingbijen en metselbijen is er ook een goed herkenningspunt, honingbijen zijn te herkennen aan het stuifmeel aan hun poten en de metselbijen vervoeren het stuifmeel onder hun buik.

Om drie uur stond er in de grote kas een borrel en een hapje klaar en kon er gezellig worden bijgepraat over de opgedane kennis. En nu gaan we tijdens de officiële bijenteldagen op 13 en 14 april a.s. de juiste bijen, hommels en zweefvliegen proberen te spotten, waarbij we de tip meekregen ”als je het niet zeker weet” geef dan op: bij onbekend.

80% minder vlinders sinds 19e eeuw

Onderzoek van allerlei gegevens sinds 1890 over vlinderpopulaties in Nederland toont aan dat er nu 80% minder vlinders zijn en dat 15 soorten helemaal verdwenen zijn. De belangrijkste oorzaak is het intensieve gebruik van de grond in Nederland. Ook andere Europese landen laten dezelfde trend zien.

Het onderzoek is gedaan door het Centraal Bureau voor Statistiek samen met de Vlinderstichting en is vandaag gepubliceerd.

26-03-2019 Dagpauwoog op ons complex; overwintert als vlinder.

Het enige goede nieuws is dat we er een klein beetje wat aan kunnen doen door onze tuinen zo in te richten dat ook vlinders er goed terecht kunnen. Elke berm, elke tuin doet er toe. Laat die paardenbloem maar staan!

Lees de interessante samenvatting van het onderzoek hier en kijk ook eens op de website van de Vlinder stichting.

Verbinding verbroken

Project ter verbetering kwaliteit ecologische verbindingszone en waterkwaliteit van sloten op een tuincomplex.

De kwaliteit van de ecologische verbindingszone “De Schenk”, ter hoogte van ons tuincomplex, en de kwaliteit van de sloten op en rondom ons tuincomplex wordt steeds slechter.

De inspanningen van onze vereniging om deze problematiek aan te kaarten bij de diverse instanties heeft tot op heden niet tot resultaten mogen leiden.

De problematiek is nu door onze vereniging uitvoerig beschreven in een document met de cryptische naam “Verbinding verbroken”. Met deze uitgave hoopt de vereniging een handreiking te geven aan een partij die de kennis en contacten heeft om datgene te bereiken, wat onze vereniging tot op heden niet is gelukt:

1. Het herstellen van de openverbinding in de ecologische verbindingszone en
2. het verbeteren van de waterkwaliteit van de sloten op en rondom het tuincomplex.

Met deze link kunt u het document inzien.

Project “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”

wereldstadaanzee

 

De deelnemende verenigingen aan het project Tuinparken in de Wereldstad aan Zee hebben donderdag 1 juli 2010, bij monde van de voorzitter van de Haagse Bond, de heer Peter Pieters, de gebundelde Bidbooks (waaronder die van onze vereniging) aangeboden aan een delegatie van de Haagse Gemeenteraad.
Burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Sander Dekker, kregen als eerste een exemplaar overhandigd.
Wethouder Sander Dekker heeft toegezegd, na bestudering van de Bidbooks, de voorzitter van de Haagse Bond uit te nodigen voor een gesprek over de voortgang van het project.

Doel van dit projectplan:
“Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”.

In het bidbook dat onze vereniging heeft samengesteld zijn vele voorstellen gedaan. Helaas kon door de gemeente vanwege bezuinigingen niet alle voorstellen worden ondersteund.
Dit betekent echter niet dat het bidbook voor niets is samengesteld. Financiële middelen voor de begeleiding om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen heeft de gemeente beschikbaar gesteld en vanuit het stadsdeelkantoor mochten wij op meerdere momenten ondersteuning ontvangen. Tevens biedt het bidbook onze vereniging nog steeds een flink aantal handvatten om de toekomst gestructureerd in te gaan.

Bijgaand treft u het bidbook van onze vereniging aan.
Veel leesplezier!

Verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen”

SAM_0805“Tuinpaviljoen”
Onze vereniging beschikt over een splinternieuw (bouwjaar 2013) verenigingsgebouw met de toepasselijke naam “Tuinpaviljoen”. In het tuinpaviljoen houdt het bestuur spreekuur en worden er bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden. Tevens worden er geregeld workshops, lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd.

Kantine functie
Tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtenden is de kantine geopend voor het nuttigen van een kopje koffie / thee. Het streven is om iedere zaterdag open te zijn voor niet alleen thee en koffie maar ook voor een uitsmijtertje, broodje kroket en andere versnaperingen. De vereniging is dan ook druk bezig met het werven van voldoende vrijwilligers om e.e.a volgens een vast rooster te kunnen realiseren.

Laatste nieuws: (maart 2015)
Voor koffie/thee, uitsmijter, broodjes, tosti’s en nog meer lekkernijen is de kantine geopend op de zaterdagen van 10:00 uur tot 13:30 uur.
Dit is de voorlopige planning tot 21 november 2015.
Iedereen van harte welkom!

SAM_0577SAM_0578

De tot standkoming van het nieuwe verenigingsgebouw kon mede worden gerealiseerd door de steun van de gemeente Den Haag, Aegon, het Shell vrijwilligersfonds en uiteraard dankzij honderden uren vrijwilligerswerk!

In onderstaand verslag kunt u de tot standkoming van ons nieuwe onderkomen lezen:

“Onze vereniging beschikte over een oud verenigingsgebouw. Het (houten) gebouw was meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Met name het dak en de vloer waren erg slecht en er was sprake van een vochtprobleem. Lees verder