WATERSTANDEN

Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2018 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden.

Indien wij uiterlijk 1 november 2018 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.

Najaarscontrole van de tuinen

De najaarscontrole van de tuinen komt er weer aan. De tuincontrolecommissie komt langs op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur, op

  • 6 october: Kraaienpad
  • 13 october: Reigerspad
  • 20 october: Mezenpad en Ooievaarspad.

De nacontroles zijn op 17 en 24 november, 1 december.

 

De tuincontrole is gebaseerd op bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, Tuinreglement en Bouwreglement. De commissie controleert aan de hand van een rapportageformulier waarin deze bepalingen zijn verwerkt. U kunt dit formulier desgewenst inzien op de website van de vereniging. U weet dan waar de commissie allemaal op zal letten.

 U kunt met de commissie in gesprek als u punten op uw tuin wilt toelichten of wilt weten waarom iets wel of niet kan. U dient dan op de middag van de controle op uw tuin aanwezig te zijn. De commissie kan niet vooraf met iedereen een afspraak hiervoor maken.

 

Zorg ervoor dat uw tuin op de middag van de controle niet op slot is ! Afgesloten tuinen waren de afgelopen jaren in toenemende mate een probleem bij het uitvoeren van de controles. De leden van de commissie moeten voor de controle toegang hebben tot de tuin (Tuinreglement, artikel 1, vierde lid).  Indien de commissie uw tuin niet op kan betekent dat dus een overtreding.  Het bestuur zal, als de tuin afgesloten wordt aangetroffen, een boete opleggen van € 25,00.

Speciale aandacht voor sloten en slootkanten

Bij deze tuincontrole zal  extra aandacht worden besteed aan het onderhoud van de slootoevers en beschoeiingen en de sloten zelf. Door het baggerwerk van het afgelopen jaar en de aanleg van de kantelstuw in de schenk (de sloot voor het complex) is de waterkwaliteit van de sloten enorm verbeterd. Dat willen we graag zo houden.

Het Tuinreglement (artikel 5, vijfde lid) geeft aan welke verplichtingen de leden die langs een sloot tuinieren op dit punt hebben. De gemeente heeft aangegeven dat takken van struiken langs de sloot niet over de sloot mogen groeien. Ook het waterschap stelt eisen aan het slootonderhoud. Samenvattend hebben we als lid deze verantwoordelijkheden:

  • Oever met beschoeiing: geregeld onderhoud en kleine reparaties (grote reparaties en evt. vervanging melden bij het bestuur: die moet de gemeente doen), aanwezige bomen en struiken die de beschoeiing aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken en op de beschoeiing groeiend onkruid verwijderen; boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Oever zonder beschoeiing, met begroeid talud: talud minstens één keer per jaar maaien ( liefst in het najaar, vóór 1 november), aanwezige bomen en struiken die het talud aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken  op het talud verwijderen, boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Waar aanwezig de grasstrook langs het talud regelmatig maaien;
  • Drijfvuil geregeld verwijderen, en daarbij zo mogelijk één keer per jaar (in het najaar, vóór 1 november) uit het gedeelte van de sloot grenzend aan de tuin oppervlakkig dode bladeren, waterplanten e.d. weghalen.

 

De tuincontrolecommissie zal bij de komende controles extra op deze punten letten.

Basis cursus moestuinieren Delft 1/4

Basis cursus moestuinieren Delft 1/4

Deze cursus vormt een theoretische en praktische basis om ecologisch te gaan (moes-)tuinieren.
De lesdata zijn donderdagavond 13 september, 20 september, 4 oktober en 11 oktober  van 19.30 uur tot 22.00 uur.

De indeling van de 4 lessen is als volgt:
1 Introductie- wat is biologisch, waarom biologisch?
2 Bodem- beheer, bedekking, bewerking, bemesting
3 Zaaien- zaad-en pootgoed, teeltplan
4 Biodiversiteit- tuinieren met respect voor mens en dier

In de cursus wordt natuurlijk ook ingegaan op vragen van cursisten, er wordt een tuin bekeken, advies gegeven en ervaringen uitgewisseld.

Als cursusmateriaal kun je het Velt boekje ‘Ecologisch tuinieren voor beginners’ kopen. De eerste cursusdag ontvang je dit. Kosten; € 5,95. Geef bij je aanmelding door of je dit boekje wilt kopen. De gecertificeerde Velt lesgeefster zal Anouk Winkler zijn. 

Prijs 55 € voor Velt-leden voor 4 lessen of 70 € voor niet leden.
Aanmelden via : 
velthaaglanden@kpnmail.nl

Basiscursus ecologisch (moes-)tuinieren bij atv Madestein Deel 1 van 4.

 

Wanneer: 08/09/2018 van 10:00 tot 12:30

Plaats: ATV Madestein (Madepolderweg 59c, 2553 EG Den Haag)

(Leden)prijs: € 45

Prijsinfo: 60 € voor niet Velt leden, 45 € voor leden van ATV Madestein

Verantwoordelijke: COEVERING VAN DE HELMA (h.vandecoevering@ziggo.nl 0628 42 50 86)

Lesgever: WINKLER ANOUK

Thema’s: Moestuin, Siertuin, Fruit en Kruiden

De indeling van de 4 lessen is als volgt:
1 Introductie- wat is biologisch, waarom biologisch?
2 Bodem- beheer, bedekking, bewerking, bemesting
3 Zaaien- zaad-en pootgoed, teeltplan
4 Biodiversiteit- tuinieren met respect voor mens en dier

In de cursus wordt natuurlijk ook ingegaan op vragen van cursisten, er worden tuinen bekeken, advies gegeven en ervaringen uitgewisseld.

Als cursusmateriaal kun je het Velt boekje ‘Ecologisch tuinieren voor beginners’ kopen. De eerste cursusdag ontvang je dit. Kosten; € 5,95. Geef bij je aanmelding door of je dit boekje wilt kopen. De gecertificeerde Velt lesgeefster zal Anouk Winkler zijn. 

Deze cursus vormt een theoretische en praktische basis om ecologisch te gaan (moes-)tuinieren.

De lesdata zijn zaterdagochtend  8 september, 22 september, 6 oktober en 20 oktober  van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Prijs 45 € voor Velt-leden en voor leden van ATV Madestein voor 4 lessen of  60 € voor niet leden.

Aanmelden via : veltdheo@gmail.com of h.vandecoevering@ziggo.nl

 

 

De tuin van villa Augustus

Een bijzondere tuin door Lucie Huijbregts

Het is erg leuk om een tuin te hebben, maar het is misschien ook wel eens leuk om een tuin te bezoeken. Met dit idee ging ik eens rond sneuvelen op het internet. Op zoek naar bijzondere tuinen. En als eerste kwam ik terecht bij villa Augustus.

Een stukje buiten de historische binnenstad van Dordrecht staat een oude watertoren. Deze kijkt uit over het Wantij, de Merwede en de Oude Maas. Voor het watertoren staat een pompgebouw en in het verleden lagen daartussen de waterbekkens. Toen deze functies kwamen te vervallen kwamen ze leeg te staan. En dat stonden ze al enkele jaren totdat in 2003 een groep mensen bedacht om er toch wat mee te doen. De oude functies zijn verandert. Het pompgebouw heeft nu een markt en een restaurant en de watertoren is een hotel geworden. Het karakteristieke en de het oude industriële is nog wel goed zichtbaar en geeft sfeer aan de gebouwen. De waterbekkens zijn een tuin geworden.

De tuin is 1,5 hectare groot. En bij de aanleg was het idee dat het een mooie tuin moest worden, die lekker ruikt, een tuin die vrolijkheid brengt en die inspireert. Een tuin die de keuken inspireert en de keuken die de tuin inspireert. Er is een grote Een bijzondere tuin.

moestuin waar bijna het gehele jaar groentes, kruiden, fruit en eetbare bloemen worden verbouwd. Langs de zuidmuur worden leifruitbomen. Dit alles wordt gebruikt in het restaurant of is te koop op de markt in het pompgebouw. Er zijn rozenstruiken en blmoestuin waar bijna het gehele jaar groentes, kruiden, fruit en eetbare bloemen worden verbouwd. Langs de zuidmuur worden leifruitbomen. Dit alles wordt gebruikt in het restaurant of is te koop op de markt in het pompgebouw. Er zijn rozenstruiken en bloemenborders. En daartussen bevinden zich fonteinen en beelden. Ook zijn er enkele kassen. Oa voor duiven en een kas voor het overwinteren van de citroenboompjes. Verderop in de tuin staan bijenkasten. Het is leuk om vanaf het terras de moestuin in te kijken.

Als je verder loopt kom je achter de watertoren terecht. Hier bevindt zich een geheel andere tuin: de Italiaanse tuin. De muur rond deze tuin is opgebouwd met brokken steen die afkomstig waren van het waterbekken. Het zorgt voor een onregelmatige en ook rustieke muur. De buxusplanten zorgen voor patronen in de tuin en heeft gaven mij op deze warme juni dag direct “een in Toscane gevoel”

In deze Italiaanse tuin is er een lange rechthoekige vijver. En als je de zichtlijn volgt, kijk je de richting de poort naar de Oude Maas. Zeer mooi gedaan. Naast deze tuin bevindt zich nog een bosje met kronkelpaadjes, een geheime tuin en een boomgaard.

In 2010 werd de tuin door het Engelse tijdschrift: Garden Illustrated en het London Garden museum als eerste niet-Engelse tuin uitgeroepen als Garden of the Year.

Nog twee tips van andere volkstuinierders: – in de historische binnenstad van Dordrecht bevindt zich de winkel: Vreeken zaden. Er is van alles te koop voor de moestuinierder. – heb je de tijd vertrek dan vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam voor een tochtje met de waterbus naar de historische binnenstad van Dordrecht.