Nationale bijentelling

Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Nationale Bijentelling in 2018
Benieuwd naar het succes van de Nationale Bijentelling in 2018? Kijk dan deze compilatievideo voor een impressie.

Hoe werkt het

  • Tel op 13 of 14 april een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig – of in ieder geval droog – moment. Alvast oefenen? Download het Telformulier.
  • Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
  • Uitgeteld? Voer jouw resultaten op deze pagina in.

Telformulier Nationale Bijentelling

Downloaden

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur van VTV Mariahoeve wil langs deze weg alle leden, kandidaat-leden en vrijwilligers een gelukkig en gezond 2019 toewensen.

De nieuwjaarsbijeenkomst is op zaterdag 26 januari 2019, aanvang 15.00 uur. Hierbij nodigen wij u allen uit om op deze dag onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk het glas te heffen op nieuwe tuinjaar.

Wij hopen dat u allen in de gelegenheid bent om te komen.

Welkom bij Velt Den Haag en omstreken

Welkom bij Velt Den Haag en omstreken

Welkom op de website van Velt Den Haag en omstreken, 

Wij organiseren in deze regio cursussen en workshops, vaak op verzoek van Velt leden, over ecologisch tuinieren, koken en nog veel andere onderwerpen. Zie hiervoor het aanbod van lessen links op de pagina.

Heb je een groepje mensen bij elkaar dat geïnteresseerd is in een specifiek onderwerp dat je niet in de lijst terugvindt? Vraag of wij er iets mee kunnen doen.

Velt werkt met lesgevers in de regio en Anouk Winkler doet dit voor Den Haag eo,  zij weet alles van tuinieren, teeltplannen,  zaaien en meer.

Het lesmateriaal van Velt bevat ook veel onderwerpen op het gebied van koken; bv een high tea? Of koken met groenten uit de tuin in het seizoen? Hier wat voorbeelden van workshops die wij kunnen aanbieden workshops over de siertuin en workshops over voeding.

En in dit nieuwe jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd voor jullie.

Snoeien in moes- en siertuin in vier lessen in februari, maart, april en juni. Eerste les op zaterdagmiddag 9 februari bij ATV Florence Nightingale in Den Haag. Verdere details vind je hier.

Dan de jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en praktijk in de biodynamische zorgtuin Mens en Tuin in de Moerwijk in Den Haag. Een jaarprogramma van 8 dagen, 1x per maand, van februari t/m september. Eerste les op zaterdagochtend 16 februari. Meer details vind je hier.

En nog een jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en praktijk. Maar dan in de zorgboerderij Aurora op de grens van Den Haag en Zoetermeer. Ook een jaarprogramma van 8 dagen, 1x per maand, van maart t/m oktober. Eerste les op zaterdagochtend 30 maart. Meer details vind je hier.

Vierde stip voor VTV Nooit Gedacht

Onder een stralend zonnetje en zomerse temperaturen van 24 graden was op zaterdag 13 oktober bij collega tuinvereniging Nooit Gedacht de uitreiking van de vierde stip op het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Normaliter zou de keuring in 2017 plaats hebben gevonden, maar vanwege nieuwbouw van het clubhuis was de keuring een jaartje uitgesteld. Harry Staas, de secretaris van het AVVN, vertelde over het belang van het Natuurlijk Tuinieren en de meerwaarde van het tuinpark en dan in het bijzonder over de “grondhonger” van de gemeente. Met andere woorden ”houd je gehele tuinpark natuurlijk netjes”! Na het plakken van de vierde stip op het keurmerk brachten de ruim veertig aanwezigen een toost uit op het behalen van de vierde stip. In zijn toespraak memoreerde Harry Staas dat er inmiddels in Den Haag zeven verenigingen meedoen aan het Natuurlijk Tuinieren en van die zeven verenigingen zijn er inmiddels vijf met vier stippen, waarvan Nooit Gedacht er één is. Ook voorzitter Mariëlle Wolf vertelde dat het Natuurlijk Tuinieren zoveel extra’s bood voor de vereniging, haar leden en de natuur. Miluska Dorgelo, coördinator Natuurlijk Tuinieren, gaf als volgt haar eigen uitleg aan alle vier de stippen op het Keurmerk. Stip één is er voor de planten, stip twee is er voor de dieren, stip drie is er voor de mensen en stip vier is er voor de wereld. Harry Staas nam als laatste nog het woord en vertelde dat VTV Nooit Gedacht bij de keuring 80 punten had behaald, hetgeen net voldoende was voor vier stippen en zijn advies was op naar cum laude, met andere woorden op naar de 100 punten. Tevens was er een interessante rondleiding over het tuinpark waar gewezen werd op alle natuurlijke aspecten m.b.t. het keurmerk. Namens VTV Mariahoeve werd een vogelhuisje aangeboden. De feestelijkheden werden afgesloten met lekkere hapjes en drankjes.

Ed Split

 

WATERSTANDEN

Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2018 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden.

Indien wij uiterlijk 1 november 2018 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.

Najaarscontrole van de tuinen

De najaarscontrole van de tuinen komt er weer aan. De tuincontrolecommissie komt langs op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur, op

  • 6 october: Kraaienpad
  • 13 october: Reigerspad
  • 20 october: Mezenpad en Ooievaarspad.

De nacontroles zijn op 17 en 24 november, 1 december.

 

De tuincontrole is gebaseerd op bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, Tuinreglement en Bouwreglement. De commissie controleert aan de hand van een rapportageformulier waarin deze bepalingen zijn verwerkt. U kunt dit formulier desgewenst inzien op de website van de vereniging. U weet dan waar de commissie allemaal op zal letten.

 U kunt met de commissie in gesprek als u punten op uw tuin wilt toelichten of wilt weten waarom iets wel of niet kan. U dient dan op de middag van de controle op uw tuin aanwezig te zijn. De commissie kan niet vooraf met iedereen een afspraak hiervoor maken.

 

Zorg ervoor dat uw tuin op de middag van de controle niet op slot is ! Afgesloten tuinen waren de afgelopen jaren in toenemende mate een probleem bij het uitvoeren van de controles. De leden van de commissie moeten voor de controle toegang hebben tot de tuin (Tuinreglement, artikel 1, vierde lid).  Indien de commissie uw tuin niet op kan betekent dat dus een overtreding.  Het bestuur zal, als de tuin afgesloten wordt aangetroffen, een boete opleggen van € 25,00.

Speciale aandacht voor sloten en slootkanten

Bij deze tuincontrole zal  extra aandacht worden besteed aan het onderhoud van de slootoevers en beschoeiingen en de sloten zelf. Door het baggerwerk van het afgelopen jaar en de aanleg van de kantelstuw in de schenk (de sloot voor het complex) is de waterkwaliteit van de sloten enorm verbeterd. Dat willen we graag zo houden.

Het Tuinreglement (artikel 5, vijfde lid) geeft aan welke verplichtingen de leden die langs een sloot tuinieren op dit punt hebben. De gemeente heeft aangegeven dat takken van struiken langs de sloot niet over de sloot mogen groeien. Ook het waterschap stelt eisen aan het slootonderhoud. Samenvattend hebben we als lid deze verantwoordelijkheden:

  • Oever met beschoeiing: geregeld onderhoud en kleine reparaties (grote reparaties en evt. vervanging melden bij het bestuur: die moet de gemeente doen), aanwezige bomen en struiken die de beschoeiing aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken en op de beschoeiing groeiend onkruid verwijderen; boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Oever zonder beschoeiing, met begroeid talud: talud minstens één keer per jaar maaien ( liefst in het najaar, vóór 1 november), aanwezige bomen en struiken die het talud aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken  op het talud verwijderen, boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Waar aanwezig de grasstrook langs het talud regelmatig maaien;
  • Drijfvuil geregeld verwijderen, en daarbij zo mogelijk één keer per jaar (in het najaar, vóór 1 november) uit het gedeelte van de sloot grenzend aan de tuin oppervlakkig dode bladeren, waterplanten e.d. weghalen.

 

De tuincontrolecommissie zal bij de komende controles extra op deze punten letten.

Basis cursus moestuinieren Delft 1/4

Basis cursus moestuinieren Delft 1/4

Deze cursus vormt een theoretische en praktische basis om ecologisch te gaan (moes-)tuinieren.
De lesdata zijn donderdagavond 13 september, 20 september, 4 oktober en 11 oktober  van 19.30 uur tot 22.00 uur.

De indeling van de 4 lessen is als volgt:
1 Introductie- wat is biologisch, waarom biologisch?
2 Bodem- beheer, bedekking, bewerking, bemesting
3 Zaaien- zaad-en pootgoed, teeltplan
4 Biodiversiteit- tuinieren met respect voor mens en dier

In de cursus wordt natuurlijk ook ingegaan op vragen van cursisten, er wordt een tuin bekeken, advies gegeven en ervaringen uitgewisseld.

Als cursusmateriaal kun je het Velt boekje ‘Ecologisch tuinieren voor beginners’ kopen. De eerste cursusdag ontvang je dit. Kosten; € 5,95. Geef bij je aanmelding door of je dit boekje wilt kopen. De gecertificeerde Velt lesgeefster zal Anouk Winkler zijn. 

Prijs 55 € voor Velt-leden voor 4 lessen of 70 € voor niet leden.
Aanmelden via : 
velthaaglanden@kpnmail.nl