Statuten, reglementen en formulier tuincontrole

Klik hier voor de actuele statuten en diverse reglementen van onze vereniging:
Statuten en reglementen – april 2017 –

Tot slot treft u hieronder het formulier aan waarmee u kunt zien op welke onderdelen de tuincontrolecommissie de tuinen controleert op de diverse bepalingen uit bovengenoemde reglementen:
VTV rapportageformulier tuincontrole 2017 nieuw reglement