Kalender

Activiteiten kalender 2020

  • 18 januari 2020: Nieuwjaarsborrel
  • 06 juni 2020: eerste tuinbeurt van het seizoen, in aangepaste vorm.
  • 29 augustus 2020: Algemene ledenvergadering (jaarstukken 2019, bestuursverkiezing)
  • 21 november 2020: Algemene ledenvergadering najaar (begroting 2021)

Bestuur Het bestuur is goed bereikbaar via: info@vtvmariehoeve.nl en op zaterdagochtenden in de maanden maart t/m november in de verenigingskantine. Het beste is het om een afspraak te maken via info@vtvmariahoeve.nl.

Verenigingswinkel is open van 10:00-12:00 uur op alle dagen dat er tuinbeurten zijn. 

Verenigingskantine is weer open vanaf 05 september 2020 van 11:30-13:30 uur op alle zaterdagen dat er tuinbeurten zijn. Vanzelfsprekend worden de coronaregels in acht genomen.

Publieke openingstijden van vtv Mariahoeve
De wandelpaden op het tuincomplex zijn dagelijks voor iedereen toegankelijk tijdens de volgende openingsuren:
Zomer (1 april tot 30 september): 09:00 – 17:00 uur
Winter (1 oktober tot 31 maart): 11:00 – 16:00 uur