Onze vrijwilligersorganisatie

Bestuur      
Voorzitter                         Gert Onne van de Klashorst
Penningmeester              Bas de Man                                                                           
2e Penningmeester         Sigmar van der Vlis                                                              Secretaris                        Jürgen Windolph
Bestuurslid                       Frank Borger
Bestuurslid                       Cees Swanink                                                                     

Vereniging en bestuur zijn bereikbaar via: info@vtvmariahoeve.nl

Commissie van onderzoek
Bram Franken, Andre de Prez, Ben Sigar

Tuincontrolecommissie
Bram Franken, Carla Tromer

Tuintaxatie commissie
Bram Franken, CarlaTromer

Bouwcontrole -en taxatiecommissie
Frank Borger, Richard Hilgeman, Rob van der Vlis

Website
Frank Borger, Bart Fennema (webmaster)

Tuinbeurten
Rob van der Vlis – coördinator
Frank Borger, Gert Onne van de Klashorst, Rajesh Ramcharan, Cees Swanink, Udo Teunis, Rob van der Vlis – tuinbeurtbegeleiders

Natuurlijk Tuinieren
Ed Split – coördinator

Tuinwinkel
Ronald van der Ende, Dicky Korving

Kantine
Koos Sol – coördinator
Wenda en Klazien Peters, Paula van der Rande, Ran Sewpersad, Koos Sol, Cees Swanink, Erwin van der Vlis, Sigmar van der Vlis – vrijwilligers

Ereleden en leden van verdienste
Ereleden
De heer J.J. Feijen, mevrouw F.G. Staal (postuum), de heer S.J.A. Vluggen

Leden van verdienste
Mevrouw H van der Ende, de heer H. Gordeau, mevrouw. H.M. Osnabrug, mevrouw J.G.E. van Roermund, de heer A. Osnabrug †