Onze vrijwilligersorganisatie

Bestuur          (Bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)
1e Voorzitter / lid dagelijks bestuur               Udo Teunis
2e voorzitter                                                  Vacant
Secretaris / lid dagelijks bestuur                   Ineke van der Vlis
1e Penningmeester / lid dagelijks bestuur    Vacant
2e Penningmeester                                       Sigmar van der Vlis
Bestuurslid                                                    Rob van der Vlis
Bestuurslid                                                  Frank Borger (asp)

Commissie van onderzoek
Bram Franken –  An Stoks – Ben Sigar
Verenigingsblad “Plantaardig”
Bert Blom redactie@vtvmariahoeve.nl
Website
Bart Fennema – Bert Blom website@vtvmariahoeve.nl
Tuincontrole commissie
André de Prez – Bram Franken –
Jacques Vork
Tuintaxatie commissie
Bram Franken – Hely Split
Bouwcontrole commissie
Richard Hilgeman – Rob van der Vlis
Bouwtaxatie commissie
Richard Hilgeman – Rob van der Vlis
Begeleiding werkbeurten
Rob van der Vlis – Cees Swanink – Pascal Schuit – Frank Borger – Rajesh Ramcharan

Natuurlijk Tuinieren
Ed Split (coördinator) – Hely Split –  Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders – Jean Otterspoor – Piet van Steijn –  Bert Blom – Kor Krul – Lynn Krul – Zenzi Burgy – Frances Hartmann – Bram Franken – Sylvia van der Vlis – Lucie Huijbregts – Rob van der Vlis – en tijdens de schoolvakanties Caitlyn en Aiden

Tuinwinkel
Ronald van der Ende – Dicky Korving

Speciale dank aan:

Postuum Erelid
Mevrouw F.G. Staal

Ereleden
De heer J.J. Feijen – De heer S.J.A. Vluggen

Leden van Verdienste
Mevr. H. M. Osnabrug – Mevr. H. van der Ende – Mevr. J.G.E. van Roermund – De heer A. Osnabrug † – De heer H. Gordeau