Onze vrijwilligersorganisatie

Bestuur          (Bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)
1e Voorzitter                                                 Udo Teunis
2e voorzitter                                                 Gert Onne van de Klashorst
Secretaris                                                     Ineke van der Vlis
1e Penningmeester                                      Bastiaan de Man
2e Penningmeester                                      Sigmar van der Vlis
Bestuurslid                                                    Rob van der Vlis
Bestuurslid                                                    Frank Borger

Commissie van Onderzoek
Bram Franken –  An Stoks – Ben Sigar

Verenigingsblad “Plantaardig”
Bert Blom    (redactie@vtvmariahoeve.nl)

Website
Bart Fennema – Bert Blom      (website@vtvmariahoeve.nl)

Tuincontrolecommissie
André de Prez – Bram Franken – Jacques Vork

Tuintaxatie commissie
Bram Franken – Hely Split

Bouwcontrole commissie
Richard Hilgeman – Rob van der Vlis

Bouwtaxatie commissie
Richard Hilgeman – Rob van der Vlis

Begeleiding werkbeurten
Rob van de Vlis (coördinator)- Cees Swanink – Frank Borger – Udo Teunis – Rajesh Ramcharan – Gert Onne van de Klashorst

Natuurlijk Tuinieren
Ed Split (coördinator) – Hely Split –  Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders – Jean Otterspoor – Piet van Steijn –  Bert Blom – Kor Krul – Lynn Krul – Zenzi Burgy – Frances Hartmann – Bram Franken – Lucie Huijbregts – Rob van der Vlis – en tijdens de schoolvakanties Caitlyn en Aiden

Tuinwinkel
Ronald van der Ende – Dicky Korving

Kantinemedewerkers
Koos Sol (Coördinator) – Paula van der Rande – Maria Au-Wu en Frans – Wenda en Klazien Peters – Ran Sewpersad – Cees Swanink – Sigmar van der Vlis – Erwin van der Vlis

Speciale dank aan:

Postuum Erelid
Mevrouw F.G. Staal

Ereleden
De heer J.J. Feijen – De heer S.J.A. Vluggen

Leden van Verdienste
Mevr. H. M. Osnabrug – Mevr. H. van der Ende – Mevr. J.G.E. van Roermund – De heer A. Osnabrug † – De heer H. Gordeau