Onze vrijwilligersorganisatie

Bestuur          (Bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)
1e Voorzitter                                                 Udo Teunis
2e voorzitter                                                 Gert Onne van de Klashorst
Secretaris                                                    Jürgen Windolph
1e Penningmeester                                      Bastiaan de Man
2e Penningmeester                                      Sigmar van der Vlis
Bestuurslid                                                    Frank Borger

Commissie van Onderzoek
Bram Franken –  An Stoks – Ben Sigar

Redactie Verenigingsblad “Plantaardig”
Vacant    (redactie@vtvmariahoeve.nl)

Website
Bart Fennema – Vacant      (website@vtvmariahoeve.nl)

Tuincontrolecommissie
André de Prez – Bram Franken – Gert Onne van deKlashorst

Tuintaxatie commissie
Bram Franken – Vacant

Bouwcontrole -en taxatiecommissie
Richard Hilgeman – Rob van der Vlis  -Frank Borger

Begeleiding werkbeurten
Rob van de Vlis (coördinator)- Cees Swanink – Frank Borger – Udo Teunis – Rajesh Ramcharan – Gert Onne van de Klashorst

Natuurlijk Tuinieren
Ed Split (coördinator) – Hely Split –  Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders – Jean Otterspoor – Piet van Steijn –  Bert Blom – Kor Krul – Lynn Krul –  Frances Hartmann – Lucie Huijbregts – en tijdens de schoolvakanties Caitlyn en Aiden!

Tuinwinkel
Ronald van der Ende – Dicky Korving

Kantinemedewerkers
Koos Sol (Coördinator) – Paula van der Rande – Maria Au-Wu en Frans – Wenda en Klazien Peters – Ran Sewpersad – Cees Swanink – Sigmar van der Vlis – Erwin van der Vlis

Speciale dank aan:

Postuum Erelid
Mevrouw F.G. Staal

Ereleden
De heer J.J. Feijen – De heer S.J.A. Vluggen

Leden van Verdienste
Mevr. H. M. Osnabrug – Mevr. H. van der Ende – Mevr. J.G.E. van Roermund – De heer A. Osnabrug † – De heer H. Gordeau