Onze vrijwilligersorganisatie

Bestuur      
Voorzitter                         Gert Onne van de Klashorst
Penningmeester               Bas de Man                                                                           
Secretaris                        Jürgen Windolph
Bestuurslid                       Frank Borger
Bestuurslid                       Cees Swanink                                                                     

Vereniging en bestuur zijn bereikbaar via: info@vtvmariahoeve.nl

Commissie van onderzoek
André de Prez, Ben Sigar

Tuincontrolecommissie
Andreas König

Tuintaxatiecommissie
Andreas König, Carla Tromer

Bouwcontrole -en taxatiecommissie
Frank Borger, Richard Hilgeman, Rob van der Vlis

Website
Bart Fennema (technisch webmaster)

Tuinbeurten
Rob van der Vlis – coördinator
Peter Boes, Frank Borger, Rajesh Ramcharan, Udo Teunis, Rob van der Vlis – tuinbeurtbegeleiders

Tuinwinkel
Ronald van der Ende, Andreas König, Jürgen Windolph

Kantine
Koos Sol – coördinator
Wenda en Klazien Peters, Paula van der Rande, Ran Sewpersad, Koos Sol, Cees Swanink, Erwin van der Vlis, Sigmar van der Vlis – vrijwilligers

Ereleden en leden van verdienste
Ereleden
De heer J.J. Feijen, mevrouw F.G. Staal† (postuum), de heer S.J.A. Vluggen

Leden van verdienste
Mevrouw H van der Ende, de heer H. Gordeau, mevrouw. H.M. Osnabrug, mevrouw J.G.E. van Roermund, de heer A. Osnabrug †