Belangrijke data!

Zaterdag 25 mei 2013 van 14:00 – 16:00 uur:

Feestelijke opening van ons nieuwe verenigingsgebouw!

Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer op prijs gesteld!!!!!

—–

Zaterdag 1 juni 2013 aanvang 14:00 uur:

Algemene Ledenvergadering.

Natuurlijk bent u hierbij aanwezig, want het gaat over uw eigen vereniging!