Paniek

Voor Zaterdag 25 mei 2013 was de officiële opening van het nieuwe verenigingsgebouw gepland en er moest voor die tijd door Jan Stam en Ed Split nog een hoop werk worden verzet. Helaas werd Ed Split geconfronteerd met een bijzonder tragische gebeurtenis in de familie en tot overmaat van ramp scheurde hij zijn enkelbanden. Jan Stam stond er toen alleen voor. Maar diverse leden sprongen bij en assisteerden met het in elkaar zetten van de nieuwe stoelen, het opbouwen en inrichten van de boekenkast, het plaatsen van magazijnrekken, soppen en poetsen, electrawerkzaamheden en allerlei andere broodnodige werkzaamheden. Dankzij de inzet van deze leden liggen de werkzaamheden nu toch redelijk op schema en kan de officiële opening op de geplande datum toch doorgang vinden. Kijk wat het resultaat is geworden van het zwoegen:

SAM_0578

SAM_0577

SAM_0580

We zien elkaar allemaal tijdens de officiële opening op

Zaterdag 25 Mei om 14:00 uur!