Nee, twee jonge ransuilen!

Lieten we onlangs weten dat er een jonge ransuil op ons tuincomplex was gesignaleerd, blijken het er twee te zijn!twee uilen
Wederom door alerte Doreen Saunders op de foto gezet.