Bezoek eens de Egelopvang Den Haag

Iedere 1e zaterdag van de maand (met uitzondering van januari en april) is de Egelopvang geopend voor belangstellenden van 14.00 tot 16.00 uur. Op deze dagen is er ook verkoop van egelartikelen. Verder kunnen er op aanvraag rondleidingen in de Egelopvang worden gegeven voor een groep van ongeveer 10 personen.
Kijk ook eens op www.egelopvangdenhaag.nl en lees daar bijvoorbeeld tips voor het inrichten van een egelvriendelijke tuin.

> De Egelopvang vindt je in de Westduinen aan het eind van de Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot. Volg het eerste pad naar links de duinen in <