Algen en botulisme

Draadalg
Door het weer kunnen waterplanten explosief groeien. Een plant die momenteel veel voorkomt is draadalg. Doordat lucht in de draden verstrikt raakt gaan de planten bij warm weer drijven en vormt een lichtgroene drijflaag op het oppervlaktewater. Dit wordt soms voor blauwalg aangezien.
Stuifmeel
Een andere oorzaak van drijflagen is stuifmeel. Het stuifmeel van bomen slaat neer op het water. Zo’n drijflaag is vaak grijs of gelig van kleur en lijkt op een olielaagje of blauwalg.
Blauwalg en botulisme
Minder onschuldige ‘zomerplagen’ zijn en blauwalg en botulisme. Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water is het ideale klimaat voor de vorming van blauwalg en botulisme. De alg en de bacterie zijn een veelvoorkomend probleem in de zomer en kunnen gezondheidsklachten zoals oorontsteking of huidirritaties veroorzaken.
(Informatie afkomstig van het Waterschap Delfland. www.delfland.nl)

>> Laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water, zijn precies die zaken die van toepassing zijn op onze sloten. Een gewaarschuwd mens telt dus voor twee! <<