Droge sloten

Door de lang aanhoudende droogte werd het waterpeil in de sloten op ons complex dramatisch laag. De brede sloot achter het verenigingsgebouw stond zelfs helemaal droog. Hierop heeft bestuurslid Ed Split contact opgenomen met het Waterschap. Het Waterschap heeft adequaat gereageerd en maatregelen genomen om het waterpeil weer op acceptabel niveau te krijgen. De wijk profiteerde hier ook van want het waterpeil in de sloten in Mariahoeve kwam ook weer op peil.
Nu nog wachten op de voorstellen waarmee het Waterschap gaat komen om het probleem van de dam in de ecologische verbindingszone De Schenk op te lossen en natuurlijk de slechte conditie van de sloten op ons complex.