Wilde bijen in Den Haag

In 2012 – het Jaar van de Bij – zijn in Den Haag veel meer verschillende soorten bijen waargenomen dan in voorgaande jaren. Een bijzondere waarneming was die van de Grote klokjesbij. Maar liefst 14 exemplaren werden gesignaleerd in volkstuin Het Groene Oordtje in Mariahoeve. Dit was voor het eerst dat deze soort in Den Haag is gezien, en voor het eerst sinds 1980 dat ze weer in Zuid-Holland is waargenomen. Dit en veel meer blijkt uit het rapport Wilde bijen in Den Haag, dat te vinden is op de website van het Haags Milieucentrum.
(Bron: Haags Milieu Centrum)