Opening modelvolkstuin op het Spuiplein

Op de valreep nog een mededeling van de Haage Bond:
“Hierbij attenderen wij u nog even op de feestelijke opening van de volkstuin op het Spuiplein morgen 26 augustus om 10.00 uur. De opening zal worden verricht door wethouder B. Revis. Dit in het kader van ons 75 jarige jubileum.
Wij hopen u allen daar te zien.
Met vriendelijke groet namens de Haagse Bond,
Elly Wanders.”