2014 wordt het jaar van de Spreeuw

Vooraankondiging van Vogelbescherming Nederland:

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland roepen 2014 uit tot het Jaar van de Spreeuw. De voorbereidingen zijn nog in volle gang en de officiële aftrap vindt plaats op de Landelijke Dag op 30 november.
De Spreeuw neemt om onduidelijk redenen hard in aantal af. Door extra gegevens te verzamelen over habitat en broedsucces hopen we meer grip te krijgen op mogelijke beschermingsmaatregelen.
Momenteel wordt de beschikbare informatie op een rij gezet, zodat we vogeltellers met gerichte vragen voor komend jaar kunnen benaderen. Eventuele ideeën en suggesties voor activiteiten in het Jaar van de Spreeuw, zijn van harte welkom.
Gert Ottens (Vogelbescherming, gert.ottens@vogelbescherming.nl) & Laurien Holtjer (Sovon, laurien.holtjer@sovon.nl)