Bezuinigingen op natuur

Persbericht KNNV: (Vereniging voor Veldbiologie)
Deze week lekte uit dat het kabinet van plan is om opnieuw te gaan bezuinigen op natuur. De KNNV afdeling Delfland is daarom vandaag met een petitie gestart om het kabinet ervan te voertuigen dat deze bezuinigingsplannen van tafel moeten. De natuur in Nederland gaat namelijk al hard achteruit. Nu nog meer bezuinigen zou dan ook geen stilstand voor de natuur betekenen, maar een nog verdere achteruitgang. De KNNV afdeling Delfland roept iedereen op om ook te laten horen dat de natuur niet verder achteruit mag gaan en de nieuwe bezuinigingen dus van tafel moeten. Dit kan door de petitie te ondertekenen. Deze is te vinden op: http://investeerinnatuur.petities.nl/