“Plantaardig” september 2013

Na enige vertraging (een vertraging waar de redactie overigens geen enkele invloed op had) is de najaarsuitgave van Plantaardig nu toch echt op weg naar de drukker. De digitale versie kunt u alvast inzien. Kijk hiervoor onder de categorie “Verenigingsblad Plantaardig”. Hier kunt u ook de vorige uitgaven van 2013 nalezen. Veel leesplezier!