Najaarsvergadering 19 oktober

Bij deze nodigen wij u uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op

zaterdag 19 oktober 2013 om 14.00 uur in het ‘Tuinpaviljoen’

Deze uitnodiging geldt voor leden, kandidaat- en ondersteunende leden en vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN.
Zie hier de agenda: Agenda ALV 19 oktober 2013
We hopen op een grote opkomst!
Het bestuur