Ondergrondse vuilcontainers

In de wijk Mariahoeve gaat de gemeenteĀ eind oktober 2013 starten met de aanleg van ondergrondse vuilcontainers. Ook in de directe nabijheid van ons tuincomplex zal een dergelijke container worden geplaatst. Hierdoor hebben we straks de beschikking over niet alleen een glas- en een papiercontainer “voor de deur” maar dus ook een container voor restafval. Wellicht kunnen onze eigen afvalbakken op het complex dan verdwijnen en behoort straks het zwerfvuil ook op ons tuincomplex tot het verleden.