Najaarsvergadering 2013

Vandaag is in een lekker gevuld “Tuinpaviljoen” de najaarsvergadering gehouden. Vooruitlopend op de notulen van deze vergadering alvast enige flitsen:
– Vanwege drukke werkzaamheden, studie en/of tijdsbesteding aan het gezin zijn drie bestuursleden genoodzaakt hun bestuursfunctie neer te leggen. Gelukkig hebben deze bestuursleden te kennen gegeven wel voor de vereniging als vrijwilliger beschikbaar te blijven voor de nodige hand- en spandiensten.
– Eén van onze leden, begaan met het feit dat een te klein clubje vrijwilligers de vereniging draaiende houdt, heeft toegezegd om samen met zijn echtgenote het bestuur te komen versterken!
– Zaterdag 26 oktober worden de meterstanden van het water opgenomen. Graag zorgen voor een goede bereikbaarheid van de waterputten.
– Het duurt nog even, maar op 11 januari 2014 zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden in ons “Tuinpaviljoen”. Zet deze datum dus alvast in uw nieuwe agenda.
– De totale kosten van ons nieuwe verenigingsgebouw en de inventaris is binnen budget gebleven. Sterker nog: zelfs ruim € 3000,- er onder gebleven. Hulde aan de vrijwillgers die dit allemaal met bloed, zweet en tranen hebben weten te realiseren!
– Het bestuursvoorstel, om niet toe te staan een tuin met plastic folie of gelijksoortige materialen af te dekken om deze onkruidvrij te maken, is met algemene stemmen aangenomen.