Wijzigingen reglementen

Sinds in januari 2011 het nieuwe boekwerkje met Statuten en Reglementen is uitgekomen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Hoewel de wijzigingen staan beschreven in de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) waarin de wijzigingen werden goedgekeurd,┬áis er ook een wijzigingenblad blad beschikbaar waar de wijzigingen duidelijk op een rij zijn weergegeven. Dit wijzigingenblad is onlosmakelijk met de Statuten en Reglementen verbonden en is uiteraard te vinden in de categorie “Statuten en Reglementen” in de rechter kolom. Voor het gemak is ook in dit bericht het wijzigingenblad te vinden: vtv wijzigingenblad oktober 2013