Dierenbescherming deelt knuffels uit aan Haagse wethouders en raadsleden

In maart 2014 vinden er weer verkiezingen plaats. De Dierenbescherming regio Haaglanden speelt daar nu al op in en deelt niet alleen knuffels uit aan de Haagse wethouders en raadsleden, maar vraagt ook bij hen aandacht om 10 speerpunten in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Eén van de speerpunten luidt: 
“Het beheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart -1 juli). Dit wordt in vergunningen opgenomen. Dieren zoeken vaak beschutting in het groen; door minder frequent te maaien, worden kosten bespaard en wordt dierenwelzijn bevorderd. Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost. Oplossingen worden onder meer gezocht in het aanpassen van de leefomgeving van dieren, geboorteregulatie, of het vangen en herplaatsen van dieren. Op verzoek overlegt de Dierenbescherming met de gemeente welke maatregelen getroffen kunnen worden”.
Hopelijk wordt dit speerpunt en de overige punten door alle partijen omarmd.