Correctie

Een alerte bezoeker van onze site attendeerde erop dat het bericht van 15 november de titel had “Omhalen els op het Kraaienpad”, terwijl in het verdere bericht wordt gesproken over een populier. Nou, je kunt erop rekenen dat als ons tuinlid Adriana Oele het over een populier heeft, dat het dan ook een populier betreft en niet een els! Waarvan akte!