Burgemeester van Aartsen

Met ingang van 27 maart 2014 is burgemeester van Aartsen herbenoemd voor een periode van 6 jaar. En wetende dat burgemeester van Aartsen de volkstuinen een warm hart toedraagt is dit een goed bericht!