Waar blijven de vogels?

Als het zacht winterweer is, vinden vogels nog volop natuurlijk voedsel, zoals insecten, spinnetjes, kleine bodemdiertjes. Ook in bossen en in het buitengebied is nog volop voedsel te vinden. Pas bij vorst en sneeuwval zie je vogels naar de stad trekken, in de hoop daar makkelijker voedsel te vinden. En dat is meestal geen probleem. Onze tuinen hangen vaak vol met vetbollen, pindaslingers en er staan voedertafels vol met voedsel. Voor vogels een welkome aanvulling in een periode dat ze extra voedsel goed kunnen gebruiken.
Als er weinig vogels op je vetbol afkomen, kan dat te maken hebben met de inrichting van de tuin. Het is niet van zelfsprekend dat je vogels aantrekt met vetbollen en een gevulde voedertafel. Vogels hebben ook beschutting nodig, zodat ze snel ongezien naar de voerderplek kunnen komen, en weer even snel retour kunnen gaan om op een veilige plek het voedsel op te eten. Een kale tuin met weinig begroeiing kan een belemmering zijn voor vogels om er open en bloot hun voedsel te gaan zoeken. Zorg dus voor voldoende beschutting in de tuin, door het aanplanten van struiken en, als er plek is, een boom.
(Vogelbescherming Nederland)