Ondergrondse afvalcontainers

Met ingang van woensdag 29 januari 2014 worden de ondergrondse afvalcontainers nabij het eerste flatgebouw aan het Isabellaland en bij de flats aan het
Margarethaland in gebruik genomen.

Aan het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers zijn wel voorwaarden verbonden:
>  Alleen bestemd voor restafval, dus niet voor grof afval.
> GFT afval mag in de containers, mits verpakt in een afgesloten vuilniszak.
> Mocht een afvalcontainer vol zijn of defect, dan is het beslist niet toegestaan om het afval naast de container te zetten.
> Ook afval dat niet in de opening van de container blijkt te passen, mag niet naast de container worden achtergelaten.
> Glas en papier behoren in de aanwezige glas- en papiercontainers.

Lees hier meer informatie:Ondergrondse afvalcontainers