Portokosten

Het lentenummer van ons verenigingsblad “Plantaardig” zou de eerste week van maart uitkomen. Op verzoek van het bestuur wordt dit echter iets later. Reden: Als het lentenummer iets later wordt uitgebracht kan de uitnodiging en de agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014 in Plantaardig worden meegenomen en behoeven de uitnodiging en de agenda niet apart per post te worden verstuurd. En dat scheelt weer de nodige postzegels!