Haagse Vogelbescherming vraagt om waarnemingen

Het Haags Milieucentrum meldt in hun “Milieu mail”:
“Het gaat niet goed met specifieke stadsvogels als gierzwaluw en huismus, en ook soorten als kleine karekiet en kuifeend komen in steden niet of nauwelijks tot broeden. Omdat de Haagse Vogelbescherming een specifiek beschermingsprogramma voor deze soorten wil opzetten, wil ze graag weten waar exemplaren nog te vinden zijn. Weet u ze te zitten? Meld dat dan op http://hnm.waarneming.nl.”