Aansluiten water

Als het weer dat toelaat wordt meestal zo rond 1 april (en dat is geen grap) het water weer aangesloten. Aangezien de kans op (nacht)vorst nu wel erg klein lijkt wordt door het bestuur overwogen of het water wellicht eerder kan worden aangesloten. Misschien tijdens de werkbeurt op 22 maart? Houd in ieder geval het mededelingenbord in de gaten.
Op het mededelingenbord zal de datum worden aangekondigd inclusief de tips wat je moet doen als het zover is.