Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014

Het bestuur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve nodigt de leden, kandidaat-leden, ondersteunende leden alsmede vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 om 14.00 uur in het Tuinpaviljoen.
Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn. Mocht u verhinderd zijn, horen wij dat graag van u.
(
De agenda en het machtigingsformulier treft u aan de Lente uitgave van ons verenigingsblad “Plantaardig”)