Eenzame jonge vogel gevonden?

Een jonge vogel uit nest (gevallen?) en oudervogel is in geen velden of wegen te bekennen?

Laat het jong met rust!
Dit is normaal vogelgedrag. Jongen groeien zo snel, dat het nest op een gegeven moment te klein is en ze eruit moeten. Ze brengen die eerste dagen op de grond door en lijken verweesd, maar zijn het niet. De ouders zijn in de buurt voedsel aan het zoeken en weten door de bedelroep waar de jongen zitten. Na een dag of vier, vijf, soms eerder, kan een jong vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.

(Vogelbescherming Nederland)