Steeds meer teken in Nederland

“Sinds de start van een onderzoeksproject in 2006 troffen wetenschappers nog niet eerder zoveel teken in Nederland aan als in 2013: maar liefst 64 procent meer dan het gemiddelde over de voorgaande zes jaren. Er werden een kwart meer tekenbeten gemeld dan een jaar ervoor (wat veroorzaakt zou kunnen worden door de toegenomen bekendheid van Tekenradar.nl). Aangezien teken de Ziekte van Lyme kunnen overdragen (zie www.lymevereniging.nl) is het goed te voorkomen dat u gebeten wordt. Stop daarom uw broek in uw sokken als u het groen ingaat en zorg dat u een tekenpen bij u heeft. Meld eventuele beten op www.tekenradar.nl” aldus het HMC.

In het zomernummer van ons verenigingsblad Plantaardig zal een artikel verschijnen over het verwijderen van een teek.