Gebruik van pesticiden

Het International Office du Coin de Terre et des Jardins Familiaux en het AVVN roepen alle volks- en hobbytuinders op om het gebruik van pesticiden te stoppen en deze te vervangen door alternatieve natuur- en milieuvriendelijke oplossingen.
Pesticiden zijn verantwoordelijk voor:

  • De verontreiniging van de bodem, het water en de lucht
  • De dood van zowel bijen als vele andere dieren.
  • Kanker, neurodegeneratieve ziekten (ziekten van het zenuwstelsel waarbij in de loop der jaren zenuwcellen afsterven, zoals verschijnselen als dementie, bewegingsstoornissen, loopstoornissen, spraakstoornissen of slikproblemen) en onvruchtbaarheid bij mannen.

(Bron: AVVN)