Algemene Ledenvergadering vandaag

Vandaag werd in een gezellig gevuld verenigingsgebouw “Tuinpaviljoen” de Voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Vooruitlopend op de notulen, die naar verwachting in het zomernummer van Plantaardig zullen verschijnen, alvast enige flitsen:

  • De jaarstukken van 2013 zijn door de Commissie van Onderzoek goedgekeurd,
  • De voorgestelde aanpassingen van de reglementen zijn door de leden akkoord bevonden,
  • Met applaus zijn de nieuwe bestuursleden Ineke van der Vlis (secretaris), Rob van der Vlis (commissaris) en Sigmar van der Vlis (2e penningmeester) door de leden verwelkomd.
  • Het verenigingsblad “Plantaardig” zal in het vervolg digitaal naar de leden worden verzonden. De “papieren” versies van Plantaardig blijven gewoon bestaan en kunnen in het Tuinpaviljoen worden afgehaald.