Gratis zaaipakket en informatie over bijen

Zorg voor bij-voeding!
Bijen hebben het al een aantal jaren moeilijk. Help ze aan voedsel met een gratis zaaipakket van het Haags Milieucentrum. In het pakket zitten zaden van bloemen waar bijen voedsel uit kunnen halen. Verder bevat het een zaaihandleiding, een wildebijenzoekkaart, een informatiekrant over bijen en een handleiding voor het aanleggen van een bijenreservaat.
Het pakket kunt u op vrijdag 25 april tussen 10 en 16 uur afhalen bij de balie van het Nutshuis op de Riviervismarkt 5, Den Haag, en vanaf 27 april op de Haagse stadsboerderijen. De zaden kunnen zowel in particuliere tuinen als op braakliggende terreinen gezaaid worden. Doe dit wel vóór 15 mei!
Meer informatie: geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl of (070) 361 69 69).