Uitnodiging van het bestuur

Mocht je hetĀ in alle drukteĀ zijn vergeten, hier nog even een herinnering:

Op donderdag 22 mei 2014 is het 30 jaar geleden dat Volkstuindersvereniging Mariahoeve is opgericht.
Dit gedenkwaardige feit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan.
In verband hiermede nodigt het bestuur de leden van VTVM uit voor een kopje koffie of thee met ……. op zaterdag 24 mei 2014 in het Tuinpaviljoen van 12.00 tot 13.30 uur om hier op gepaste wijze aandacht aan te schenken. Voor ieder lid dat komt ligt er een leuke attentie klaar

Wij hopen u allen te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VTV Mariahoeve