Problemen met rododendrons?

Gisteren gelezen in het Algemeen Dagblad / Den Haag:

“Bos is giftig voor dieren”
De Partij voor de Dieren in Den Haag maakt zich zorgen over de opkomst van de rododendron op het landgoed Oosterbeek. De partij heeft in de raad vragen gesteld over de hoeveelheid nieuw groen die op het landgoed is aangeplant. De rododendron is in haar ogen een uitheemse plant die “nauwelijks natuurwaarde heeft en voor veel diersoorten giftig is”. De nectar van de boom zou giftig zijn voor veel insectensoorten waaronder de bij. Ook het giftig bladstrooisel zou verstikkend werken.

We zijn benieuwd of de zorgen terecht zijn. Ongetwijfeld zullen we er meer van gaan horen. Meer informatie over het Landgoed Oosterbeek en andere Haagse parken: kijk onder “natuur en milieu” en daarna onder “parken” op de website van onze gemeente.