Help de vogels in de tuin

U kunt helpen!
Veel vogels hebben nu jongen of zijn druk met broeden. Wat ze nu nodig hebben, is eiwitrijk voedsel, oftewel insecten. Zorg daarom voor een tuin vol met bloeiende planten. Het liefst inheemse planten die veel insecten aantrekken. De vogels zullen u dankbaar zijn.

Vliegend voedsel
Een insecten-boost is in deze tijd van harte welkom voor de vogels. Vooral jonge vogels zijn gebaat bij vliegjes, spinnetjes, bladluizen, rupsen en andere insecten. Zelfs jonge vogels van typische zaadeters zoals de geliefde huismus hebben de eerste dagen van hun leven eiwitrijk voedsel nodig. Een insectenrijke tuin trekt veel vogels aan. Ze hoeven er veel minder tijd te besteden aan het zoeken naar insecten. Dat kost minder energie en de jongen blijven vitaal. Het vergroot hun overlevingskansen. De vogels zorgen er dus ook voor dat er niet te veel insecten komen.

(Vogelbescherming Nederland)