Zaterdag 30 augustus 2014 “De Dag van de Tuin”

Wellicht gelezen in de zomeruitgave van “De Tuinliefhebber”, het vakblad van het AVVN:

Onbekend maakt onbemind
“De Dag van de Tuin is er om buitenstaanders welkom te heten en hernieuwd of voor het eerst kennis te laten maken met onze prachtvolle hobby. Onze wereld van de duizend wonderen. Nog te vaak hebben omwonenden werkelijk geen flauw benul van wie we zijn en wat wij doen. Over volkstuinen en volkstuinders heersen nog wel eens misvattingen, soms zelfs vooroordelen. Een landelijke Dag van de Tuin is een uitgelezen mogelijkheid om dat recht te zetten. Niet-volkstuinders mogen dan nog wel een beeld voor ogen hebben wat tuinieren is, maar of ze ook weten wat volkstuinieren is?? Laat staan dat ze op de hoogte zijn van alle extra’s die onze hobby biedt, óók voor hen……………………”

Onze vereniging zal op zaterdag 30 augustus tussen 10:00 en 13:00 uur de poorten wijd open zetten en omwonenden uitnodigen om ons tuincomplex te komen bezoeken.
Inmiddels hebben al een aantal tuinleden te kennen gegeven ook hun eigen tuin te willen openstellen voor belangstellenden en hen e.e.a. te vertellen over hun eigen tuin. Anderen hebben zich opgegeven om rondleidingen te verzorgen en tekst en uitleg te geven over het volkstuinieren in het algemeen en Natuurlijk Tuinieren in het bijzonder.

Het Tuinpaviljoen zal zijn geopend om de gasten een (gratis) consumptie aan te bieden. Hopelijk is het goed weer en is ook het terras open.

Ook andere tuinverenigingen in onze regio doen mee met een middagprogramma. Onze vereniging zal de ochtend voor haar rekening nemen  (10:00 – 13:00) zodat belangstellenden ‘s middags bij andere tuinverenigingen kunnen rondkijken.

Meer informatie volgt!