Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2014

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op zaterdag 11 oktober 2014 aanvang 14.00 uur in het Tuinpaviljoen.

Klik hier voor de agenda: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2014
Klik hier voor de notulen van de ALV d.d. 12 aprilĀ 2014: NOTULEN ALV 12 april 2014

Zoals u kunt lezen in de uitnodiging zijn er belangrijke agendapunten. U aanwezigheid wordt dus bijzonder op prijs gesteld.