Werk rondom de sloten

Stroomafwaarts in dezelfde Schenk kan je zien dat de houten verbinding naar het eilandje is verdwenen. Het eilandje is nu een natuurlijk stilte gebiedje geworden. Goed voor de natuur uiteraard. Maar ook goed voor de leden die ter hoogte van dat eilandje tuinieren. Het eilandje werd geregeld gebruikt door kwaadwillenden die de ruiten van de tuinhuisjes en kassen aldaar nog wel eens wilden ingooien.

SAM_1337