Nieuwe (kandidaat) bestuursleden

De leden die aanwezig waren op de laatste Algemene Ledenvergadering waren er ‘live’ getuige van: Udo Teunis en Pascal Schuit hebben zich onder luid applaus aangemeld om deel te gaan uitmaken van het bestuur van onze vereniging. Udo en Pascal kunt u dus binnenkort “in het wild” tegenkomen in de uitoefening van hun nieuwe functie!