Van alles wat

CompostBakkers openen eerste buurtcompostpunt
Vanaf woensdag 4 maart kunnen inwoners van Mariahoeve hun groenafval een nuttige bestemming geven. Dan gaat in park De Horst de eerste buurtcomposteerderij van Den Haag van start. Bij het inzamelpunt wordt het groenafval verwerkt tot compost, die door moestuin De Mariahof als meststof kan worden gebruikt. Met het buurtcompostpunt hebben de Compostbakkers een Vlaams voorbeeld met financiële steun van Fonds 1818 naar Nederland gehaald. Op de openingsdag zal speciaal een ‘schillenwagen’ getrokken door een pony door de wijk rijden. Wanneer: 4 maart, 13.30 uur Waar: moestuin De Mariahof, park De Horst Meer informatie: https://www.facebook.com/deCompostBakkers

Duurzaam Den Haag verhuisd
Eind vorige week is Duurzaam Den Haag (DDH) verhuisd van de Brouwersgracht naar het Nutshuis, aan de Riviervismarkt 5. Het Haags Milieucentrum (HMC) en (DDH) delen daar nu een kantoor. De verhuizing vormt de opmaat naar de fusie tussen de twee organisaties, die na de zomer van dit jaar gestalte krijgt. Zie voor meer informatie www.duurzaamdenhaag.nl/nieuws/2015/02/duurzaam-den-haag-en-haags-milieucentrum-gaan-fuseren

Lezing over de waterkwaliteit
Op 18 maart vinden de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Delfland plaats. Ingrid ter Woorst, hoogheemraad voor de portefeuille waterkwaliteit, legt maandag 2 maart graag uit wat haar partij Water Natuurlijk de afgelopen jaren gedaan heeft. Haar lezing gaat over de aanleg van waternatuur, over vismigratiemaatregelen, zwemwater, de aanpak van vervuiling (o.a. bestrijdingsmiddelen) en het polderlandschap van de Bergboezem Berkel. De avond wordt georganiseerd door de KNNV afdeling Delfland, de Vogelwacht Delft, de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en Milieudefensie Delft en de toegang is gratis. Wanneer: 2 maart van 20.00-21.30 uur. Waar: Hoogheemraadschapsgebouw, Phoenixstraat 32, Delft.

(Bron: Selectie uit de fameuze wekelijkse MilieuMail van het Haags Milieucentrum)