Verenigingsblad “Plantaardig”

Winteruitgave
Het blijkt dat een aantal leden nog niet in de gelegenheid was om hun verenigingsblad “Plantaardig” (de winteruitgave) op te halen in ons verenigingsgebouw.
Tip: dinsdags tussen 10.30 en 12.30 is het team Natuurlijk Tuinieren meestal aanwezig en zaterdag 7 maart is er spreekuur van het bestuur. Mooie gelegenheden dus om uw Plantaardig alsnog even op te halen in het “Tuinpaviljoen”.

Lenteuitgave
De lenteuitgave komt naar verwachting in week 10 van de drukker. In deze dikke uitgave o.a. de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering (ALV), de agenda, het machtigingsformulier en, niet te vergeten, het werkbeurtenrooster voor 2015.