Het water wordt weer aangesloten!

We mogen er nu toch wel vanuit gaan dat het niet meer gaat vriezen en dat het verantwoord is om de watertoevoer naar onze tuinen en huisjes op ons tuincomplex weer open te zetten. Lees hieronder het bericht van ons bestuur:

AANSLUITEN WATER  OP ZATERDAG 21 MAART 2015

Vergeet voor die datum niet te controleren:
1. Is de hoofdafsluiter nog steeds gesloten?
2. Is het aftapkraantje dicht?
3. Staan de waterkranen van het huisje dicht?
Op de dag dat u de hoofdkraan voor het eerst weer gaat openen, controleer dan of:
(nadat de stortbak van het toilet weer is volgelopen), de watermeter stil staat om zeker te weten dat er, ondanks uw voorzorgmaatregelen, door de vorst geen lekkages in uw leidingen zijn ontstaan.
Belangrijk:  Zorg dat u deze dag aanwezig bent i.v.m. de vorst zijn lekkages niet uitgesloten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VTV Mariahoeve
Postbus 91411 – Isabellaland 2320-A
2509 EA Den Haag – 2591 CZ Den Haag