Waarschuwingen en moestuinieren

Uit de wekelijkse milieumail van het Haags Milieucentrum haalden we onderstaande waarschuwingen over de paddentrek en het broedseizoen.
En omdat moestuinieren ongekend populair begint te worden mag een uitnodiging voor een cursus niet ontbreken!

190 Paddenrapers in actie
De paddentrek is begonnen. De Dierenbescherming Haaglanden roept automobilisten, fietsers en hardlopers op rekening te houden met amfibieën die de weg oversteken. De trek vindt voornamelijk plaats in het donker, en dan zijn overstekende padden moeilijk te zien. Daarnaast ontstaat, als een auto harder dan 30 km/u rijdt, een zuigende werking waardoor de dieren tegen de onderkant van de auto aan klappen. In Den Haag, Wassenaar en Zoetermeer zijn 190 in gele hesjes gestoken vrijwilligers actief om de padden (maar ook kikkers en salamanders) veilig over te zetten. Meer overzetters zijn nog altijd welkom. Wilt u helpen? Meld u dan aan op www.haaglanden.dierenbescherming.nl/paddenjournaal

Broedseizoen begonnen!
Jl. maandag is het broedseizoen 2015 begonnen. In de Flora- en Faunawet is vastgelegd dat broedende vogels niet gestoord mogen worden. De gemeente Den Haag heeft daarom samen met de Haagse Vogelbescherming een zogenoemd broedseizoen afgesproken en voert tot 15 juli a.s. geen (grote) snoei- of kapwerkzaamheden uit. Hier leest u wat u kunt doen als u een overtreding van de Flora- en Faunawet constateert.

Cursus natuurlijk moestuinieren
Anouk Winkler verzorgt voor VELT een praktijkcursus natuurlijk moestuinieren in vier bijeenkomsten. Afhankelijk van het niveau en de wensen van de deelnemers kunnen diverse onderwerpen aan de orde komen, zoals bodem en bodembewerking, gereedschappen en hun gebruik, bemestingsplan en bemesting aanbrengen, zaaien en planten, oogstspreiding, voor-, hoofd-, en nateelten, het belang en toepassen van bodembedekking, de toepassing van specifieke gewassoorten, gewasbescherming, oogsten en najaarsteelten, compost maken en aanbrengen, bewaartechnieken en verlenging van het teeltseizoen. Anouk Winkler heeft ruime ervaring en runt een biologisch-dynamische zorgtuin. Wanneer: de woensdagen 22 april, 20 mei, 10 juni en 8 juli van 14.00-16.30 uur. Waar: Samentuin de Mariahof, park de Horst, Mariahoeve. Kosten (inclusief het Velt-boekje Ecologisch tuinieren voor beginners): € 75, voor Velt-leden € 60. Aanmelden: beatricevantilburg@gmail.com. Meer informatie: www.velt.be en http://beweegt.velt.be/denhaag/1878/