De lente uitgave van Plantaardig ligt voor u gereed!

De lenteuitgave van ons verenigingsblad Plantaardig is terug van de drukker. Dit 44 pagina dikke exemplaar, afgedrukt in full- colour, ligt voor u gereed in ons verenigingsgebouw het Tuinpaviljoen. In deze uitgave onder meer de uitnodiging, agenda en bijhorende stukken voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 18 april.

Dus zaterdag Plantaardig even oppikken in het Tuinpaviljoen!