Zonne-energie op onze tuinen?

We weten inmiddels dat alle tuinen aansluiten op het lichtnet een te kostbare aangelegenheid is gebleken.
Het gebruik van zonnepanelen op onze tuinen is echter een goed alternatief voor de leden die toch stroom op hun individuele tuin willen hebben.

Ons tuinlid Richard Hilgeman heeft spontaan het initiatief genomen om te inventariseren welke leden er belangstelling hebben voor zonne-energie en te kijken of er bij collectieve inkoop wellicht gunstige voorwaarden zijn te bedingen.

Dus als je interesse hebt voor zonne-energie, of hier meer over wilt weten, meld je dan aan bij Richard op tuin 23 of via mail richardhilgeman@hotmail.com.